Arkiv Bolagsstämma


Årsstämma 2018-04-10
Protokoll
Kallelse
Fullmakt
Årsredovisning 2017
Valberedningens förslag 2018
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens uttalande angående utvärdering av ersättningsprinciperna
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 Aktiebolagslagen
Revisionsberättelse 2017
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54


Årsstämma 2017-04-19
Protokoll
Kallelse
Fullmakt
Årsredovisning 2016
Valberedningens förslag (punkt 2 och 9-12)
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8b)
Styrelsens förslag till bolagsordning (punkt 15)
Styrelsens uttalande angående utvärdering av ersättningsprinciperna
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Inet Holding AB (punkt 16)
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 Aktiebolagslagen (punkt 17)
Revisionsberättelse 2016

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54


Årsstämma 2016-04-07
Protokoll
Kallelse
Fullmakt
Årsredovisning 2015
Valberedningens förslag (punkt 2 och 9-12)
Valberedingens motiverade yttrande 2016
Styrelsens förslag om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna. (punkt 14)
Styrelsens förslag om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier. (punkt 15)
Styrelsens uttalande angående utvärdering av ersättningsprinciperna
Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13
Revisionsberättelse
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54
Revisorns yttrande enligt 20 kap 8
Revisorns yttrande enligt 20 kap 14
CV Cecilia Hermansson
CV Hans Toll


Årsstämma 2015-04-16
Protokoll
Presentation
Kallelse
Fullmakt
Valberedningens förslag (punkt 2 och 9-12)
Valberedningens motiverande yttrande
Årsredovisning 2014
Styrelsens förslag till fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekpitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna (inlösenprogram) (punkt 15)
Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier och minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier (punkt 16)
Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13
Revisionsberättelse
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54

Revisorns yttrande enligt 20 kap 8
Revisorns yttrande enligt 20 kap 14


Årsstämma 2014-03-03
Protokoll
Presentation
Kallelse
Årsredovisning 2013 och verksamhetsöversikt
Årsredovisning 2013
Valberedningens förslag (punkt 2 och 9-12)
CV Jane Walerud

Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet (punkt 14)
Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13
Revisorns yttrande enligt 20 kap 14
Revisorns yttrande enligt 20 kap 8
Fullmakt


Extra bolagsstämma 2013-09-02
Protokoll
Presentation - Yttrande över särskild granskning
Kallelse
Fullmakt
Yttrande avseende den särskilda granskningen
Styrelsens förslag till beslut om fondemission och minskning av aktiekapitalet (punkt 8)
Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8
Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 och 20 kap 12
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13
Revisorns yttrande enligt 20 kap 8
Revisorns yttrande enligt 12 kap 7 och 20 kap 12
Revisorns yttrande enligt 20 kap 14


Årsstämma 2013-04-23
Protokoll
Bilaga 3 - Bolagsordning
VD-presentation
Kallelse
Årsredovisning 2012
Valberedningens förslag
Fullmakt


Extra bolagsstämma 2013-02-15
Protokoll
Kallelse
Fullmakt
Fullständigt förslag från Biovestor och Pan Capital inklusive redogörelse enligt 20 kap 13 §
Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § samt 20 kap 12 §
Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8 §
Bilaga A till yttrande enligt 12 kap 7 § och 20 kap 12 §
Revisorns yttrande enligt 20 kap 14 §
Revisorns yttrande enligt 12 kap 7 § och 20 kap 12 §
Revisorns yttrande enligt 20 kap 8


Extra bolagsstämma 2012-10-26
Protokoll
VD-presentation och beslutspunkter
Kallelse
Fullmakt
Styrelsens förslag till beslut om fondemission och minskning av aktiekapitalet (punkt 7)
Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8
Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 och 20 kap 12
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13
Revisorns yttrande enligt 12 kap 7 och 20 kap 12
Revisorns yttrande enligt 20 kap 8
Revisorns yttrande enligt 20 kap 14


Extra bolagsstämma 2012-04-20
Protokoll
VD-presentation
Kallelse
Valberedningens fullständiga förslag


Årsstämma 2012-02-20
Protokoll