Creades integritetspolicy

Creades värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk avseende dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill Creades informera dig om hur personuppgifter behandlas av Creades.

Creades samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till Creades i samband med dina affärsmässiga kontakter med Creades. Personuppgifter kan även samlas in om du väljer att prenumerera på pressmeddelanden, nyhetsbrev eller annan information eller om du anmäler dig till seminarier och liknande evenemang. Personuppgifter kan samlas in från andra källor såsom t.ex. i samband med Creades investeringar i bolag eller från allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av Creades omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar.

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Creades verksamhet, administrera avtal och upprätthålla kontakter med Creades kunder, leverantörer och affärspartners. Vissa personuppgifter behandlas för att administrera Creades investeringar i andra bolag och personuppgifter kan även användas för att skicka ut pressmeddelanden, nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier eller liknande evenemang. Personuppgifterna behandlas av Creades med stöd av en intresseavvägning. Creades har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med andra företag och organisationer och Creades behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson för sådant företag eller organisation.

Creades kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till berörda myndigheter, till andra bolag inom Creades-koncernen, till företag som Creades gör affärer med eller till företag som tillhandahåller tjänster till Creades. Om Creades har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Creades kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring. Du kan när som helst efterfråga ytterligare information om sådan överföring och skyddsåtgärder som Creades använder.

Creades sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Du kan när som helst avanmäla dig från prenumerationer på pressmeddelanden, nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att sparas för detta ändamål.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Creades behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du har några frågor angående Creades behandling av personuppgifter kan du, i första hand, vända dig till Creades på telefon: 08-412 011 00 eller på e-mail adress: info@creades.se Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.