Flaggningsmeddelande - Bilia

Creades AB (publ) (”Creades”) har sålt 189.001 aktier i BILIA AB (publ). Creades har därefter 1.111.896 aktier motsvarande 4,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Stockholm den 9 mars 2012

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ladda ner denna nyhet som PDF