Handel med aktier i Creades / Öresund inlösenaktier

Idag, onsdag 1 februari 2012, påbörjas handel på NASDAQ OMX med Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) inlösenaktier som har beteckningen ORES IL. Varje inlösenaktie kommer automatiskt att omvandlas till en aktie i Creades AB (publ) (”Creades”) omkring den 21 februari 2012. Handeln i Öresunds inlösenaktie kommer att pågå från den 1 februari till och med 14 februari 2012. 

Creades kommer att börja handlas på First North 22 februari 2012. Per 19 januari 2012 uppgick substansvärdet i Creades till 133 kr per aktie.

Creades har redan från start mandat att syntetiskt återköpa aktier. Bolaget har för avsikt att utnyttja detta mandat om det skapar värde för bolagets ägare. 

Avanza, Carnegie, Concentric, Klarna, Haldex och Bilia svarar för cirka 65 procent av substansen i Creades. Ytterligare information om Creades aktieinnehav finns på www.cisionwire.se/creades-ab

Stockholm den 1 februari 2012

Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Ladda ner denna nyhet som PDF