Senareläggning av delårsrapport

Styrelsen för Creades AB (publ) (”Creades”) har beslutat att senarelägga delårsrapporten för perioden januari – mars 2012 till den 7 maj 2012. Tidigare angivet datum var tidigare den 20 april 2012.

Stockholm den 3 april 2012

Creades AB (publ)
Styrelsen


Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 3 april 2012 klockan 15:40.

Ladda ner denna nyhet som PDF