Substansvärde per 2016-04-30

Substansvärdet per aktie har minskat med 4 %, Six Return Index minskade med 3 %

Per 30 april 2016 uppgick Creades substansvärde till 225 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 mars 2016 uppgick till 239 kr och den 31 december 2015 till 239 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 30 april 2016 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 4 maj 2016

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 4 maj 2016, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF