Bokslutskommuniké Creades AB 1 januari – 31 december 2021

Utfallet för Creades avkastning på substansvärdet blev +52 procent för helåret 2021.

  • Avkastning på substansvärdet för hela perioden uppgår till +52 (+82) procent. OMXSGI avkastade under samma period +39 (+15) procent
  • För kvartalet uppgår avkastningen på substansvärdet till +12 (+24) procent. OMXSGI avkastade för kvartalet +13 (+6) procent
  • Resultat i kronor per aktie uppgår till 43,91 (29,26) för hela perioden och 10,55 (12,44) för kvartalet, jämförelsesiffrorna har justerats för split 10/1
  • Utdelning till aktieägarna föreslås med 1,40 kr (föregående år 1,40 kr) att utbetalas över fyra kvartal med 0,35 kr per kvartal
  • I november ingicks avtal om försäljning av hela innehavet i Pricerunner. Till följd av detta omvärderades innehavet med SEK 228 mn till SEK 1 059 mn
  • Till följd av en extern transaktion, offentliggjord i januari 2022, har innehavet i Instabox uppvärderats med SEK 447 mn till SEK 843 mn

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2021 finns i bifogad PDF.
 

Stockholm den 27 januari 2022

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2022, klockan 08:30 CET.
   

Ladda ner denna nyhet som PDF