Årsredovisning 2022 offentliggjord

Creades årsredovisning för 2022 finns nu att läsa på Creades hemsida (http://www.creades.se).

Creades årsredovisning finns även att läsa på följande länk: http://www.creades.se/investerare/finansiella-rapporter-etc/

Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08-412 011 00.

Årsstämman äger rum måndagen den 17 april 2023 klockan 16.00 på Strandvägen 7A, Strandvägen 7 i Stockholm.

Stockholm den 20 mars 2023

För ytterligare information, kontakta: John Hedberg, VD, telefon 070-629 23 37

Creades AB (publ)Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.

Denna information är sådan information som Creades är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-03-20 14:00 CET.

Bifogade filer

Årsredovisning Creades 2022

Årsredovisning Creades 2022 ESEF

Ladda ner denna nyhet som PDF