Stabelo

Digital bolånetjänst

Stabelo är Sveriges första och största bolåneutmanare som inte är bank. Man är också Sveriges första bolånefond och grundades 2016 av personer med bakgrund i hedgefondindustrin, institutionell aktieanalys, treasury och investment banking. Företaget har lanserat den första nya finansieringsformen i industriell skala för bolån sedan 90-talet. Trots sin relativt korta existens har Stabelo redan lånat ut drygt 31 mdr kronor. Initialt kom tillväxten primärt via tredjepartsdistributörer men bolaget accelererar sedan några år distributionen genom sin egen kanal och under sitt egna varumärke. Stabelo erbjuder svenska bolånekunder marknadens kanske mest digitala bolåneprodukt och en kundresa helt fri från både bankkontor och fysiska papper. Stabelos produkt ska vara enkel och schysst, vilket innebär färdigförhandlade bolån med automatisk rabatt och helt utan tillkommande avgifter.

Creades innehav i Stabelo
Creades ägarandel 12 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 mars 2024: 133 mkr (1%)
Utveckling 2023, mkr Omsättning : 22, Nettoresultat: -81

Stabelo har på kort tid byggt upp en fullskalig verksamhet inom bolån. Bolagets höga grad av digitalisering och färdigförhandlade priser ger ett högt kundvärde, samtidigt som bolagets finansieringsform ger möjlighet att erbjuda en attraktiv prissättning under normala marknadsförhållanden. Marknaden för bolån är enorm, och modellen har haft stor framgång i andra länder. Under 2022 öppnade Stabelo upp för lån vid köp av bostad, medan man tidigare bara erbjudit byte av existerande lån, vilket ökar den adresserbara marknaden. De snabba och kraftiga räntehöjningarna 2022 och 2023 dämpade marknaden för lånbyte då kunderna oftast har tremånadersränta medan långivarens pris höjs direkt vid räntehöjning, och bankernas finansieringsfördel i och med deras stora inlåningsvolymer medförde att 2023 blev ett mellanår. Dessa effekter försvinner när räntehöjningscykeln nu avtar, och på sikt ser vi god potential för Stabelo, särskilt i ljuset av de kostnadsbesparingar man genomfört.

Viktiga händelser 2023

  • Stabelo har sedan start prioriterat tillväxt och har vuxit kraftigt. Med den låga aktiviteten på bolånemarknaden under år 2023 har Stabelo i stället prioriterat processutveckling och effektivisering, och rörelsekostnaderna har minskats med över 30% jämfört med året innan
  • Bolagets tidiga fokus på att digitalisera hela kundresan innebär nu att man nu har marknadens mest moderna system, vilket resulterar i både kostnadseffektivitet och hög kundnöjdhet
  • Realiserade kreditförluster är noll sedan Stabelo startade bostadsutlåning för över sex år sedan