Stabelo

Digital bolånetjänst

Den svenska bankmarknaden förändras just nu i grunden av aktörer som bryter ut och fokuserar på individuella produkt- och kundsegment. Utmanarna använder fokus, frånvaro av ärvda IT-system och möjligheten att bygga team från grunden till att skapa bättre kundupplevelser och starkare affärsmodeller. Bolånemarknaden är stor och unikt digitaliseringsbar bland annat på grund av omkringliggande digital infrastruktur (BankID, UC, Boverket, fastighetsvärderingstjänster etc).

Stabelo är Sveriges första och största bolåneutmanare som inte är bank. Man är också Sveriges första bolånefond och grundades 2016 av personer med bakgrund i hedgefondindustrin, institutionel aktieanalys, treasury och investment banking. Företaget har lanserat den första nya finansieringsformen i industriell skala för bolån sedan 90-talet. Trots sin relativt korta existens har Stabelo redan idag en lånestock om dryga 28 mdr kronor. Hittills har tillväxten kommit primärt via tredjepartsdistributörer men bolaget accelererar nu distributionen genom sin egen kanal och under sitt egna varumärke.

Stabelo erbjuder svenska bolånekunder marknadens kanske mest digitala bolåneprodukt och en kundresa helt fri från både bankkontor och fysiska papper. Stabelos produkt ska vara enkel och schysst, vilket innebär färdigförhandlade bolån med automatisk rabatt och helt utan tillkommande avgifter.

Creades innehav i Stabelo
Creades ägarandel 12 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 oktober 2023: 152 mkr (2%)
Utveckling 2022, mkr Omsättning : 57, Nettoresultat: -57

Viktiga händelser 2022

  • Stabelo når en Net Promotor Score för sin bolåneprodukt på 54, vilket vida överstiger samtliga av bolagets konkurrenter i bolånemarknaden. Under året har också den egna kanalen tagit över som primär källa till bolåneansökningar från presumtiva kunder.
  • Med lansering av brygg- och handpenningslån blir Stabelo relevant för kunder som vill ha hjälp med finansiering vid köp av ny bostad. För bolaget innebär detta också att man öppnar upp en väsentligt större adresserbar marknad.
  • Stabelo är först i Sverige med att lansera ett ”objektspecifikt lånelöfte”. Stabelo hjälper därmed svenska bolånekunder att reducera känslan av osäkerhet när man köper nytt genom att bevilja lånelöften som är specifika för de individuella bostäder som kunderna vill bjuda på.
  • De relativt höga och snabba räntehöjningarna medförde att omsättningsökningen saktade ner under perioder, men detta bör vara av övergående karaktär