Stabelo

Digital bolånetjänst

Den svenska bankmarknaden förändras just nu i grunden av aktörer som bryter ut och fokuserar på individuella produkt- och kundsegment. Utmanarna använder fokus, frånvaro av ärvda IT-system och möjligheten att bygga team från grunden till att skapa bättre kundupplevelser och starkare affärsmodeller. Bolånemarknaden är stor och unikt digitaliseringsbar bland annat på grund av omkringliggande digital infrastruktur (BankID, UC, Boverket, fastighetsvärderingstjänster etc).

Stabelo är Sveriges första och största bolåneutmanare som inte är bank. Man är också Sveriges första bolånefond och grundades 2016 av personer med bakgrund i hedgefondindustrin, institutionel aktieanalys, treasury och investment banking. Företaget har lanserat den första nya finansieringsformen i industriell skala för bolån sedan 90-talet. Trots sin relativt korta existens har Stabelo redan idag en lånestock om dryga 28 mdr kronor. Hittills har tillväxten kommit primärt via tredjepartsdistributörer men bolaget accelererar nu distributionen genom sin egen kanal och under sitt egna varumärke.

Stabelo erbjuder svenska bolånekunder marknadens kanske mest digitala bolåneprodukt och en kundresa helt fri från både bankkontor och fysiska papper. Stabelos produkt ska vara enkel och sjysst, vilket innebär färdigförhandlade bolån med automatisk rabatt och helt utan tillkommande avgifter.

Creades innehav i Stabelo
Creades ägarandel 12 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 december 2022: 186 mkr (2%)

Viktiga händelser 2021

  • Bruttoutlåningen växte med drygt 50%
  • Andelen bolåneansökningar genom egen kanal ökade från 10% till 54%
  • Stabelo lanserade fullt ut digitala skuldebrev och undanröjde därmed det sista hindret för 100% digitala bolån
  • Stabelo tilldelas utmärkelsen Årets Bolån av Privata Affärer