Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

Justerat för inlösen ökade substansvärdet med 38 procent

  • Substansvärdet[1] har under året ökat med 38 %. Six Return Index steg under samma period med 28 %.
  • Creades noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 6:e december
  • Inlösenförslag med likvid i form av Avanzaaktier och kontanter enligt separat pressmeddelande varför ingen utdelning föreslås.

[1]Justerat för inlösen och syntetiskt återköpta aktier

Bokslutskommuniké inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2013 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 21 januari 2014

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 21 januari 2014 klockan 08:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF