Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Substansvärdet har under första kvartalet 2016 varit oförändrat

  • Substansvärdet har varit oförändrat. Six Return Index minskade 3 procent.
  • Bättre utveckling än index för noterade investeringar.
  • God utveckling i onoterade tillgångar.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2016 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 19 april 2016

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 19 april 2016, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF