Hélène Barnekow avgår som styrelseledamot

Creades styrelseledamot Hélène Barnekow har med omedelbar verkan begärt utträde ur styrelsen för Creades AB på grund av risken för intressekonflikt mellan hennes uppdrag som styrelseledamot i Creades och ett kommande uppdrag.

Creades valberedning kommer nu att påbörja arbetet med att hitta en ny styrelseledamot att ersätta Hélène Barnekows kompetens i styrelsearbetet.

”Hélène har varit en uppskattad styrelseledamot som bidragit med sin kompetens inom IT och digitalisering, ett för Creades mycket viktigt område. Hennes närvaro i styrelserummet kommer att saknas, och det känns därför självklart att hitta en ny ledamot som kan ersätta den kompetens som Hélène besitter”, säger Sven Hagströmer, styrelseordförande.

För ytterligare information, kontakta:

Sven Hagströmer, Styrelsens ordförande 070-728 8192

Denna information lämnades den 18 november 2021, klockan 10.00.

Ladda ner denna nyhet som PDF