Substansvärde per 2014-07-31

Substansvärdet per aktie ökade med 13 procent, Six Return Index ökade med 9 procent

Per 31 juli 2014 uppgick Creades substansvärde till 193 kr per aktie(1). Substansvärdet per aktie 31 december 2013 uppgick till 177 kr och den 30 juni 2014 till 206 kr. Substansvärdets fördelning per 31 juli framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 13 augusti 2014

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 13 augusti 2014 klockan 08:30

(1)Justerat för syntetiskt återköpta aktier

Ladda ner denna nyhet som PDF