Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Ökning av substansvärdet med 13 procent

  • Avkastning på substansvärdet uppgick till +13 (+12) procent. Six Return Index ändrades under samma period med +4 (+11) procent
  • Resultat kr per aktie uppgick till 36,48 (27,45)
  • Utdelning till aktieägarna har lämnats med 175 mkr

Delårsrapport inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2018 finns i bifogad PDF.
Stockholm den 13 juli 2018

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018, klockan 08:30 CET.   

Ladda ner denna nyhet som PDF