Avyttring av aktier i Proact

Creades har via kapitalförsäkring minskat investeringen i Proact IT Group AB med 125 000 aktier. Creades totala investering i Proact via kapitalförsäkring är därefter 342 746 aktier, motsvarande 3,7 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Per Frankling, verkställande direktör, telefon 08 412 011 00.

Stockholm den 10 december 2015

Creades AB (publ)

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 10 december 2015, kl 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF