Transcom

Outsourcing av Customer Relationship Management (CRM)

Transcom är ett globalt företag med 30 000 anställda som levererar tjänster inom kundtjänsthantering, försäljning och teknisk support. Företaget har 54 kontaktcenter i 23 länder som levererar tjänster på 33 språk.

Under mars 2017 slutfördes Altors utköp av Transcom med följden att Creades avyttrade hela sitt innehav och realiserade en total avkastning på 118% och ett tillskott i kassan om 247 Mkr för hela ägarperioden.

Totalavkastning 118%