Substansvärde per 2013-05-31

Justerat för inlösen ökade substansvärdet med 17 procent.

Per 31 maj 2013, uppgick Creades substansvärde till 151 kr per aktie. Substansvärdet per 31 december 2012 uppgick till 132 kr per aktie och per 30 april 2013 till 143 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 31 maj 2013 finns i tabellen i bifogad PDF.

Stockholm den 5 juni 2013

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 5 juni 2013 klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF