Flaggningsmeddelande

Creades AB (publ) (”Creades”) har köpt 5.200.000 aktier i Lindab International AB (publ). Creades har därefter 9.027.069 aktier motsvarande 11,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Stockholm den 19 mars 2012

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ladda ner denna nyhet som PDF