Röhnisch

For Women, By Women

Röhnisch är ett svenskt sportvarumärke för kvinnor, av kvinnor vars sortiment består av träningskläder, golfkläder, jackor och badkläder. Försäljningen sker i egna kanaler samt via återförsäljare i över 20 marknader, med tonvikt på Norden som står för merparten av försäljningen.

Besök Röhnisch hemsida

Creades innehav i Röhnisch:
Creades ägarandel 69 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 oktober 2023: 55 mkr (1%)
Utveckling 2022, mkr Omsättning: 220, EBIT: 8

Som ett ledande sportklädesvarumärke inriktat mot kvinnor har Röhnisch en stark och särskiljande position på marknaden och det finns god potential att utvecklas ytterligare. Bolaget har en tydlig plan framåt vad gäller tillväxt, lönsamhet och satsningarna inom design, varumärke och försäljning vilket bar frukt under 2021 och fortsatte in i 2022. Likt många andra företag drabbades Röhnisch under 2022 av störningar i leveranskedjan och kombinerat med ogynnsamma valutarörelser så blev resultatet 2022 något sämre än vi hoppats. Detta är av övergående natur och om konjunkturen inte blir alltför dålig har vi förhoppningar om ett bra 2023.

Viktiga händelser 2022

  • 2022 hade Röhnisch fortsatt fin tillväxt och satte omsättningsrekord för andra året i Tillväxten kommer från alla kanaler men främst från återförsäljarledet där man haft bra införsäljning och lanserat varumärket hos flera nya återförsäljare inom alla segment
  • Resultatet blev trots tillväxten något svagare på grund av leveransförseningar, dyrare frakt, svag valuta och en något svagare höst
  • Under året har bolaget fortsatt genomfört satsningar kring varumärket och den egna e-handeln. Organisationen har stärkts och nyckelroller har tillsatts inom design, e-handel och marknad. Man har även tagit stora kliv inom sitt hållbarhetsarbete. Bolaget har även ökat sina internationella ambitioner och har under 2022 introducerat varumärket på flertalet nya marknader med ytterligare ambitioner framåt
  • Förutom en normal checkkredit så är bolaget idag obelånat