Röhnisch

For Women, By Women

Röhnisch är ett svenskt sportvarumärke för kvinnor, av kvinnor vars sortiment består av träningskläder, golfkläder, jackor och badkläder. Försäljningen sker i egna kanaler samt via återförsäljare i över 20 marknader, med tonvikt på Norden som står för merparten av försäljningen.

Besök Röhnisch hemsida

Creades innehav i Röhnisch:
Creades ägarandel 69 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 december 2022: 58 mkr (1%)
Utveckling 2021, mkr Omsättning: 200, EBIT: 14

Som ett ledande sportklädesvarumärke inriktat mot kvinnor har Röhnisch en stark och särskiljande position på marknaden som det finns god potential i att utveckla ytterligare. Bolaget har en tydlig plan framåt vad gäller tillväxt och lönsamhet, och satsningarna inom design, varumärke och försäljning som bar frukt under 2021 fortsätter med god fart in i 2022. Bolaget har en stark ledning och med de satsningar som görs och den utveckling som syns så har vi god tillförsikt om framtiden.

Viktiga händelser 2021

  • 2021 blev ett mycket bra år för Röhnisch där man nu börjar få betalt för det långsiktiga arbetet med design och varumärke. Bolaget har utvecklat organisationen genom fler nyckelrekryteringar och drar god nytta av tidigare års investeringar i ny e-handelsplattform och nytt affärssystem
  • Bolaget har ökat sina internationella ambitioner och har under 2021 introducerat varumärket på flertalet nya marknader med ytterligare ambitioner framåt
  • Den goda införsäljningen av kollektioner till återförsäljare håller i sig. 2021 gjorde man den högsta införsäljningen i bolagets historia och utvecklingen är fortsatt stark för 2022
  • Utvecklingen under året har medfört att man i förtid återbetalade de stöd som erhölls på grund av pandemin under 2020. Förutom en normal checkkredit så är bolaget idag obelånat