Röhnisch

For Women, By Women

Röhnisch är ett svenskt sportvarumärke för kvinnor, av kvinnor vars sortiment består av träningskläder, golfkläder, jackor och badkläder. Försäljningen sker i egna kanaler samt via återförsäljare i över 20 marknader, med tonvikt på Norden som står för merparten av försäljningen.

Besök Röhnisch hemsida

Creades innehav i Röhnisch:
Creades ägarandel 82 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 30 april 2024: 51 mkr (1%)
Utveckling 2023, mkr Omsättning: 196, EBIT: -3

Som ett ledande sportklädesvarumärke inriktat mot kvinnor har Röhnisch en stark och särskiljande position på marknaden och det finns god potential för tillväxt och lönsamhetsförbättringar. Bolaget har en tydlig plan framåt vad gäller tillväxt, lönsamhet och satsningar inom design, varumärke och försäljning vilket bar frukt under 2021 och fortsatte in i 2022 men drabbades hårt av den svagare konjunkturen under 2023. Året som gått har både tillväxtmässigt och resultatmässigt utvecklats klart sämre än vi hoppats. Den hastiga och kraftiga inbromsningen i efterfrågan under 2023 låter sig i ett bolag av Röhnisch karaktär inte omedelbart kunna pareras. Med långa kundrelationer och lyckade historiska kollektioner kan man däremot anta att man kan återgå till mer normala nivåer när marknaden normaliseras. Vi tror att utvecklingen under 2023 är av övergående natur och vi tror att bolaget är rätt rustat inför framtiden.

Viktiga händelser 2023

  • 2023 hade Röhnisch en svagare försäljningsutveckling än väntat primärt drivet av en generellt svagare marknad vilket återspeglades i framförallt en sämre försäljning i återförsäljarledet. Tillväxten i den egna e-handeln utvecklades positivt mot föregående år trots ett generellt svagare marknadsklimat.
  • Resultatet blev negativt framförallt drivet av en sämre försäljningsutveckling, något svagare bruttomarginaler och nedskrivning av varulagret.
  • Under året har bolaget fortsatt genomfört satsningar relaterade till varumärket och den egna e-handeln. Organisationen har stärkts och en ny VD tillträde under Q4. Man har även tagit stora kliv i sitt miljöarbete där 87% av den totala kollektionen består av återvunna eller ekologiska material.
  • Förutom en normal checkkredit så är bolaget idag obelånat.