Röhnisch

For Women, By Women

Röhnisch designar och säljer sportkläder för kvinnor inom områdena träning, löpning, golf och yoga samt badkläder, jackor och underkläder. Försäljningen går till över 20 länder, men med tonvikt på Norden som står för merparten av försäljningen.

Besök Röhnisch hemsida

Creades innehav i Röhnisch:
Creades ägarandel 69 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 30 september 2021: 117 mkr (1%)
Utveckling 2020, mkr Omsättning: 167 mkr, EBIT: -7

Som ett ledande sportklädesvarumärke inriktat mot kvinnor har Röhnisch en stark och särskiljande position på marknaden som det finns god potential i att utveckla ytterligare. Bolaget har en tydlig plan framåt vad gäller tillväxt och lönsamhet, och satsningarna inom design, varumärke och försäljning ser ut att bära frukt
under 2021. Med de satsningar som görs och den utveckling som redan syns så har vi tillförsikt om framtiden. Vid värdering av Röhnisch har principen Multipelvärdering använts med multipeln EV/EBITA. En illikviditetsrabatt om 30 procent har applicerats.

Viktiga händelser 2020

  • 2020 var ett tidvis tufft år för Röhnisch, men samtidigt gjorde bolaget stora framsteg vad gäller design, varumärke, organisation och onlineförsäljning. Omsättningen 2020 (exklusive avyttrade Ullmax) ökade trots ett krävande år för såväl återförsäljare som för de egna butikerna, drivet av en kraftig ökning i den egna onlineförsäljningen. Detta följde på en fördubbling av den egna onlineförsäljningen året innan. Kraften i den egna onlineförsäljningen är positiv då detta är primär fokuskanal framåt
  • Under året avyttrades dotterbolaget Ullmax som huvudsakligen säljer underställ i merinoull via sportklubbar och skolklasser. Detta medför att Röhnisch kan fokusera fullt ut på sportkläder under varumärket Röhnisch
  • Bolaget har ökat sina internationella ambitioner och har under 2020 introducerat varumärket på nya marknader samt lanserat Röhnisch på Zalando
  • Röhnisch har rekryterat och satsat inom design, försäljning och varumärke, vilket inneburit god införsäljning av kollektioner till återförsäljare för såväl våren som hösten 2021