Avyttring aktier i Addnode

Creades avyttrade den 4:e februari 2019, via kapitalförsäkring, 483.404 aktier i Addnode, motsvarande 1,4 procent av kapitalet och 1,1 procent av rösterna. Creades totala investering i Addnode via kapitalförsäkring är därefter 2.878.788 aktier motsvarande 8,6 procent av kapitalet och 6,8 procent av rösterna i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, VD, telefon 070 629 2337

Stockholm den 7 februari 2019
Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 7 februari, klockan 11:00 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF