Avanza

Mer till dig, mindre till banken!

Avanza är Sveriges ledande digitala plattform för sparande och investeringar. Avanza har 1 900 000 kunder med SEK 782 mdr i sparkapital och är den största svenska aktören på Stockholmsbörsen inklusive First North mätt i såväl antal avslut som omsättning.

Besök Avanzas hemsida

Creades innehav i Avanza
Creades ägarandel 10%
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 30 juni 2024: 4 084 mkr (41%)
Utveckling 2023, mkr Omsättning: 3 437 EBIT: 2 292

Avanza erbjuder marknadens bredaste utbud av sparprodukter och pensionslösningar. Produktutbudet i form av aktier, fonder, beslutsstöd, pensioner och bolån tillsammans med användarvänligheten och låga avgifter har skapat en bank som kunderna faktiskt tycker om. Vi har under året sett fortsatt hög aktivitet och bolaget har slagit ett stort antal tidigare rekord. Vi är ödmjuka inför framtiden men vi känner oss samtidigt trygga med att Avanza har nått en ny och högre nivå med de senaste årens många nya kunder och stora nettoinflöde samt att många kunder fått upp intresset och förstår vikten av ett långsiktigt sparande.

Avanzas starka fokus på att genom användarvänlig digitalisering leverera marknadens bästa sparprodukter tillsammans med god kostnadskontroll och ökad skalbarhet skapar goda förutsättningar för ett fortsatt värdeskapande för både kunder och ägare.

Viktiga händelser 2023

  • Mycket starkt nettoinflöde om SEK 72 mdr, motsvarande 11 procent av sparkapitalet vid årets början. Sparkapitalet ökade med 18 procent till SEK 782 mdr. Antalet nya kunder ökade med 7 procent
  • Misslyckad vd-rekrytering och några större driftstörningar har tärt på Avanzas förtroende men skapat en revanchhunger
  • Ränteuppgången har lett till att räntenettot är största intäktsbenet samtidigt har aktiviteten och därmed courtagenivåerna backat
  • Erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för 14:e året i rad

Dokument