Avanza

Mer till dig, mindre till banken!

Avanza är Sveriges ledande digitala plattform för sparande och investeringar. Avanza har 1 777 000 kunder med SEK 664 mdr i sparkapital och är den största svenska aktören på Stockholmsbörsen inklusive First North mätt i såväl antal avslut som omsättning.

Besök Avanzas hemsida

Creades innehav i Avanza
Creades ägarandel 10%
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 augusti 2023: 3 365 mkr (38%)
Utveckling 2022, mkr Omsättning: 2 973 EBIT: 1 940

Avanza erbjuder marknadens bredaste utbud av sparprodukter och pensionslösningar. Produktutbudet i form av aktier, fonder, beslutsstöd, pensioner och bolån tillsammans med användarvänligheten och låga avgifter har skapat en bank som kunderna faktiskt tycker om. Vi har under året sett fortsatt hög aktivitet och bolaget har slagit ett stort antal tidigare rekord. Vi är ödmjuka inför framtiden men vi känner oss samtidigt trygga med att Avanza har nått en ny och högre nivå med de senaste årens många nya kunder och stora nettoinflöde samt att många kunder fått upp intresset och förstår vikten av ett långsiktigt sparande.

Avanzas starka fokus på att genom användarvänlig digitalisering leverera marknadens bästa sparprodukter tillsammans med god kostnadskontroll och ökad skalbarhet skapar goda förutsättningar för ett fortsatt värdeskapande för både kunder och ägare.

Viktiga händelser 2022

  • Nettoinflöde om SEK 24 mdr, motsvarande 3 procent av sparkapitalet vid årets början. Sparkapitalet minskade med 18 procent till SEK 664 mdr
  • Antalet nya kunder ökade med 7 procent
  • Ränteuppgången har lett till att räntenettot blev största intäktsben under andra halvåret. Totalt ökade räntenettot med 146 procent under 2022
  • Många fina utmärkelser som SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för 13:e året i rad och Pensionsjakten prisades som Årets Flyttjänst av Privata Affärer

Dokument