Creades substansvärde 1 – 31 januari 2023

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 - 31 januari 2023 uppgår till +4 %. OMXSGI avkastade +8 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 januari uppgår till 68 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är +31 %. Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 65 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 januari 2023 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Ladda ner denna nyhet som PDF