Creades substansvärde 1 januari – 28 februari 2023

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari - februari 2023 uppgår till +11 %. OMXSGI avkastade +9 % under samma period.

Creades substansvärde per 28 februari uppgår till 72 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är +25 %. Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 65 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 28 februari 2023 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 3 mars 2023

Ladda ner denna nyhet som PDF