Substansvärde per 2021-08-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-augusti 2021 uppgår till +34,8 %. OMXSGI avkastade +32,0 % under samma period.

Creades substansvärde per aktie uppgår till 85 kronor. Premien i förhållande till börskursen är 24%. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet, justerat för split, till 64 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2021 framgår av tabellen i bifogade PDF.

 

Stockholm den 3 september 2021

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 3 september 2021, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF