Substansvärde per 2022-04-30

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2022 uppgår till -16,2 %. OMXSGI avkastade -17,0 % under samma period.

Creades substansvärde per 30 april uppgår till 80 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 18 %. Den 31 december 2021 uppgick substansvärdet till 93 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 30 april 2022 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 4 maj 2022

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 4 maj 2022, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF