Creades substansvärde 1 januari – 31 maj 2024

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 maj 2024 uppgår till +11%. OMXSGI avkastade +12 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 maj uppgår till 74 kronor per aktie. Substansrabatten i förhållande till börskursen är -1 %. Den 31 december 2023 uppgick substansvärdet till 68 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 maj 2024 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Ladda ner denna nyhet som PDF