Ordförande har ordet 2020

“What we have witnessed over the past year is the dawn of a second wave of digital transformation sweeping every company and every industry” Sataya Nadella, VD Microsoft

Sven Hagströmer

John har mer i detalj kommenterat portföljens utveckling och tankarna bakom, vilket ger mig fröjden att få kommentera året i mer svepande ordalag. Resultatet av den omstrukturering från framför allt verkstad till bolag som på olika sätt verkar på internet som präglat Creades portfölj i flera år blommade verkligen ut under året. Namnet Creades kommer som bekant från Schumpeters term ”Creative destruction” som i korthet innebär att entreprenörers innovationer ersätter befintlig teknik och förstör för redan etablerade företag som byggt sina positioner eller monopol på dessa. Man kan tycka att det är märkligt att denna strukturutveckling år 2020, en generation och cirka 25 år efter internets genombrott, fortsätter i så hög fart. Processen har förvisso pågått under ett par decennier, men den tragiska pandemin som svept över världen har snabbat på utvecklingen ytterligare. För etablerade företag gäller det att anpassa sig eller förpassas till irrelevans när unga snabbfotade företag drivna av eldsjälar tar sig an dem med entusiasm och ny teknik. Det är fantastiskt roligt att få vara med och på nära håll se våra bolag attackera befintliga strukturer med energi, kompetens och i många fall med stor framgång.  Vi får hoppas att den blomningssäsong som accelererade under 2020 blir långvarig, men notera att detta är en förhoppning och inte ett löfte!

 

Kreativ förstörelse verkar dock inte alltid i positiv riktning. Ett exempel skulle kunna vara Facebooks och Twitters förändring av medielandskapet, där traditionella tidningars monopol på det fria ordet i stället monopoliseras av dessa aktörer. Ett annat exempel är den remarkabla utvecklingen i aktien Gamestop, där Davids kamp mot Goliat blev tydlig. Gamestop var en traditionell kedja av butiker som sålde dataspel, en modell som känns lika relevant som uthyrning av VHS-kassetter nu när nedladdning och streaming är tillgängligt för alla. Hedgefonder, marknadens Goliat, med övertygelse att bolaget var övervärderat hade blankat (dvs lånat och sålt aktier med förhoppning att köpa tillbaka dem billigare senare) enorma mängder aktier i bolaget. Det är då David kliver in på scenen: mängder av småsparare anförda av en man med det esoteriska smeknamnet ”DeepFuckingValue” (jag vågade knappt skriva ut det) börjar köpa aktier i Gamestop under stridsropet ”The sky is not the limit”. Gemensamt lyckades denna här av Davids höja kursen med som högst 18 373 % från bottenläget, vilket medförde att hedgefondernas modell havererade.

 

I takt med de allt högre kurserna tvingades de att sätta in mer säkerheter, tills de längre inte hade kapital nog att stå emot. Den största blankaren i Gamestop noterade en nedgång på över 50% på sin fond, trots att Gamestop bara var en av många positioner i fonden. En lärdom att bära med sig av detta är att en köpt aktie bara kan gå ned 100%, medan däremot en blankad aktie kan stiga med flera hundra procent. En annan lärdom fick de småsparare som var med i anfallet lära sig – ett bolag värderas aldrig långsiktigt högre än sitt fundamentala värde. Det kan ta tid, men i detta fall brakade bolagets aktie ned från som högst 475 USD till i skrivande stund 53 USD inom en vecka. En lärdom för oss alla är två: Att tillsammans kan vanliga människor genomföra häpnadsväckande saker, och att när som helst kan helt oväntade saker hända. Det gäller att vara förberedd, flexibel och snabb för att hänga med.

 

Även om denna händelse var mycket underhållande för en allmän betraktare så är den troligen inte bra för marknadens funktion. En gång i tiden framförde den dåvarande finansministern sitt ifrågasättande av aktiemarknaden. Varför ha en marknadsplats, det räcker väl att företagen genomför nyemissioner? Han missade då marknadens andra huvuduppgift förutom att vara en finansieringskälla, nämligen att erbjuda likviditet. Den gör att aktiemarknaden kan transformera kort- och långsiktigt sparande till investeringar. Fanns inte marknaden, likviditeten, skulle företagens finansieringskostnader vara betydligt högre, näringslivet vara mindre expansivt och välståndet lägre. Händelsen i Gamestop och andra aktier har nu bland annat ånyo satt igång debatten om blankandets vara eller icke vara. För min del tycker jag att blankning gör nytta då det normalt tenderar att jämna ut kurserna och på så sätt undviker marknadens tidvisa överdrifter. Företeelser som Gamestop tenderar att misskreditera aktiemarknaden vilket kan få långsiktigt negativa konsekvenser på marknadens funktionssätt, vilket vore olyckligt för välståndsutvecklingen.

 

Åter till Creades fantastiska 2020. Vi har ju våra tre verksamheter för att sprida våra risker och kunna agera opportunistiskt inom ett brett fält av investeringsmöjligheter. Det är ytterst sällan som alla verksamheter i ett bolag går åt samma håll, men under 2020 fick vi uppleva att alla tre områden levererade högt över våra avkastningskrav. Detta skedde trots att om man under slutet av 2019 förfogat över den mest fantastiska kristallkula som garanterat skulle förutspå världsekonomin 2020 sannolikt skulle dragit helt fel slutsats om marknadens utveckling. Att börsen stiger när världen drabbas av pandemi som utplånar miljoner människoliv, stänger ner stora delar av ekonomin, höjer arbetslösheten kraftigt och får många företag att permanent lägga ner sin verksamhet är inte något man kunnat föreställa sig då. Sensmoralen är att osäkerheten kan ibland vara din vän som får dig att avstå från förhastade beslut. Jag undrar dock om den lärdomen blir bestående? Tiden kommer att utvisa detta. En lärdom vi definitivt alltid burit med oss är att man måste anpassa sig efter förändringar, och den lovar jag att vi kommer fortsätta att bära med oss.

 

Slutligen några ord om Creades aktiekurs. Det enda jag kan säga är att vår övergång till kvartalsutdelning verkar ha uppskattats av våra ägare. Det måste väl vara därför vår aktie noteras till en betydande premie;)?


Sven Hagströmer
Ordförande