Ordförande har ordet 2021

“What we have witnessed over the past year is the dawn of a second wave of digital transformation sweeping every company and every industry” Sataya Nadella, VD Microsoft

Sven Hagströmer

Fyller Creades 10 eller 70 år 2022?

Creades startade sin verksamhet i januari 2012. Vi startade verkligen från grunden. De första dagarna ägnades åt att skruva ihop alla våra IKEA­möbler. Möbler som fortfarande ser ut som nya. Nåja, i varje fall nästan.

Om man tar fram det enklaste och viktigaste måttet på hur det har gått, utvecklingen av substansvärdet, så har det sedan start stigit med 923 procent. Index har under samma tid stigit med 346 procent. Det hoppas jag att våra aktieägare är nöjda med. Tusen kronor har blivit 10 230. Index 3 460.

Länge kämpade vi med en ganska hög substansrabatt. Den försvann och förbyttes till sin motsats när vi gick från en administrativt krånglig inlösen till utdelning. En utdelning som numera görs per kvartal.

Bakom den goda utvecklingen döljer sig dock en hel del dramatik. Efter att entusiastiskt ha tagit oss an uppgiften att förvalta det oss anförtrodda kapitalet blev vi tidigt angripna av en stor ägare som ifrågasatte vårt existensberättigande. Efter förhandlingar löstes det problemet med att den ovillige ägaren blev utlöst. Det innebar i praktiken att Creades totalt förvaltade kapital kraftigt naggades i kanten. Alla kostnader nagelfors för att få kostnaderna i rimlig relation till kapitalet. Till och med en flytt av vårt kontor övervägdes. Den diskussionen ebbade ut i takt med att resultatet snabbt förbättrades.

En olycka kommer dock sällan ensam. Vi var med och startade en sportkedja som skulle utmana de största i branschen. Ingen av oss hade erfarenhet av branschen annat än möjligen som kunder. Tyvärr slutade det med att fel bolag konkurrerades ut, det vill säga vårt eget.

Första året var även ett ovanligt år i så måtto att Avanza blev en belastning vilket ledde till att vi levererade klart under index. Då gäller det att både vara långsiktig och övertygad om att man är på rätt spår. Vår slutsats blev att Avanzas affärsidé var intakt och behöll innehavet. Det gäller att tro sig veta när luftgroparna är tillfälliga.

Vår verksamhet började alltså med något av ett hundår. Hade det fortsatt hade vi ju nu möjligen kunnat trösta oss med att fira 70 hundår av erfarenhet. En mycket klen tröst för ett bolag med höga ambitioner.

Med en mindre bra start som gav skäl till eftertanke har utvecklingen därefter blivit så mycket bättre.

Creades namn kommer ju av Schumpeters berömda CREative DEStruction. Som framgått blev det dessvärre lite för mycket av det sistnämnda det första året. Desto mer av den oslagbara kombinationen alltsedan dess.

Schumpeters teser har fått ny aktualitet genom ekonomen Philippe Aghions bok från 2021, The Power of Creative Destruction.

Att läsa den är som att läsa en instruktionsbok för hur vi bedriver vår verksamhet. Boken är lika viktig för hur man sköter ett land som för hur man sköter ett företag. ”Nya företag skapar nya jobb. Många av dessa företag och jobb försvinner. Ju intensivare denna Darwinistiska process är desto snabbare växer ekonomin”

Vidare menar Aghion och hans två medförfattare att det inte finns någon trade-off mellan creative destruction och trygghet för människor. Tvärtom, människor accepterar det förra om de uppskattar det senare. Den danska modellen med ”flexicurity” anser de vara en lösning just i den andan som verkar fungera väl. När det gäller vår egen svenska debatt om hur tillväxt i ekonomin bör styras med incitament verkar Danmark dessvärre ligga på andra sidan jordklotet.

Till slut lyfter författarna fram det de anser vara det ovillkorliga kravet för framgång.

En stat präglad av:

– Effektivitet

– Lag och ordning

– Effektiv konkurrens

– Ingen korruption.

För detta krävs en konstitutionell demokrati med ett aktivt civilsamhälle, oberoende institutioner och fria media. Något som jag personligen tycker, i varje fall har tyckt, präglat Sverige.

Creades första 10 år har präglats av att verkstadsföretag har avyttrats och ersatts av företag som i ett eller annat avseende har varit kuggar i internethjulet. Nämnvärt är framför allt Lindab som vi i flera år kämpade för att organisera om för att höja konkurrenskraften. Efter att till slut fått stöd för ny styrelse och ledning har Lindab trätt fram som en fågel Fenix. Det visar ånyo att det inte finns något företag som inte en duktig styrelse och ledning kan väcka till liv. Viktigt är att tesen även gäller i motsatt riktning.

Det största och äldsta innehavet i vår portfölj, Avanza, är det solklara exemplet på creative destruction i praktiken.

Tack vare ny teknik i kombination med ett outtröttligt arbete för att göra sparande både roligt och lönsamt har Avanza med sina 1,7 miljoner kunder idag blivit den i särklass största svenska aktören på Stockholmsbörsen. Något som både Creades aktieägare såväl som Avanzas aktieägare och kunder kunnat skörda frukterna av.

En ny målsättning att ta 10 procent av den svenska sparmarknaden 2025 visar att ambitionsnivån är fortsatt hög. Marknadsandelen var knappt 7 procent vid årsskiftet.

Sporrade av arbetet med Avanza har vi sökt nya bolag med inriktning mot just creative destruction. Apotea, Inet, Instabox, Pricerunner och Tink för att nämna några. Den gemensamma nämnaren har varit internet med alla dess möjligheter till just creative destruction.

Intressant är att det nästan 30 år efter internets genombrott, fortfarande finns så mycket möjligheter att skapa förbättrat kundvärde.

Creative destruction är dock inget som sköter sig självt. En förutsättning för att lyckas i den processen är förutse­ ende och handlingskraftiga företagsledningar. Där är vårt ägaransvar som viktigast. Har vi tur så är företagsgrundarna rätt personer för uppgiften men så är inte alltid fallet. Trots allt är uppgiften att starta ett bolag och bevisa dess existensberättigande inte samma sak som att leda ett företag till att bli branschledande eller till och med att bli världsledande med alla de administrativa krav det medför.

Till slut vill jag bara hoppas att vi om 10 år inte blivit korvkiosk, hur berömd den än må vara. Möjligtvis skulle man kunna göra en parafras på Hasse & Tage och säga att våra Prinskorvar numera även finns i King Size.

Min målsättning är att vi om ytterligare 10 år inte firar 80 år utan 20 spännande och lyckosamma år flitigt utövande creative destruction.

 

Sven Hagströmer
Ordförande