Ordförande har ordet 2023

Om vår verkställande direktör, som i sitt VD-ord visar sig vara en riktig sång- och dansman, ser vår portfölj som ett samlingsalbum av nationalklenoderna ABBA så kan kanske börsen som helhet under året bäst karaktäriseras av Vivaldis ”De fyra årstiderna”[1]. Dirigenten i detta fall verkade dock ha ordentlig oordning i partituret. Under våren kom hösten med en ordentlig svacka, under början på sommaren kom våren med en viss återhämtning, om än tvekande som våren ofta är. Sensommaren bjöd på en rejält stormig vinter med fallande marknader globalt, men under början på vintern kom sedan en strålande sommar med ett sällan skådat rally i aktiekurserna. Vivaldi själv hade nog svimmat av framförandet. Den Röde Prästen som han kallades kunde inte ens med hjälp av högre makter göra något åt årstiderna, än mindre har vi den möjligheten vad gäller marknaderna. Bakgrunden till det stökiga framträdandet är naturligtvis en turbulent och orolig omvärld. Rysslands krig i Ukraina och aggressiva agerande generellt och den kraftiga inflationsbrasan 2022 följdes under 2023 av Hamas oerhörda terrordåd i Israel och Irans geopolitiska aggressioner medför en volatil situation i Mellanöstern vilket ger globala ringar på vattnet. Kinas tonläge mot Taiwan och det kommande presidentvalet i USA är ytterligare världshändelser som kan skaka om marknaden rejält framåt. För svensk del kan man konstatera att Turkiets och Ungerns pajaskonster gällande ett svenskt NATO-medlemskap inte imponerat. På tal om pajaskonster får vi nu hoppas att klimatet vid Brunkebergstorg ändrats så att Riksbankens experiment med negativa räntor är ett kapitel vi slipper uppleva igen. Negativa räntor motsvarar att få betalt för att gå ut och äta på restaurang, och jag tror få restauratörer tycker det är en vidare bra idé.

  För Creades del så är de fyra årstiderna spelat enligt röran ovan den konsert vi deltar i, men i stället för att fokusera på helheten satsar vi på enskilda instrument. Vi är utpräglade bolagsinvesterare, och även i en stökig marknad så kan enskilda bolag leverera stora värden. 2023 års försteviolinist var Stickerapp med en värdeuppgång på 121 procent, väl ackompanjerad av Mentimeter som ökade 41 procent. Instabee trillade ner i orkesterdiket med –52 procent, mycket beroende på den okoordinerade symfonin i omvärlden. Vi har dock god tro till att de kan klättra upp och återigen leverera musik av hög kvalitet. Vårt basinstrument Avanza gick något mer i dur än moll med en avkastning på 8 procent.

  Ni som följt oss genom åren vet att namnet Creades kommer ifrån Schumpeters klassiska uttryck creative destruction, eller kreativ förstörelse. Det är processen där nya idéer tar över efter gamla och skapar nya marknader eller tar över gamla. Namnet tog vi när bolaget skapades 2012, och glädjande nog så tycker jag att vi levt upp till det. Bolag som Avanza, Tink, Instabee, StickerApp och Stabelo har alla tagit sig an nya eller gamla marknader på nya sätt, ofta med stor framgång. Det roliga med denna process är att den aldrig tar slut, det kommer alltid att finnas nya intressanta investeringsmöjligheter på temat.

  De mest intressanta möjligheterna på temat just nu finns naturligtvis inom AI, vilket kommer att få stor inverkan på det mesta i vår omgivning. Nya affärsmöjligheter kommer att skapas, men i princip varje stor och liten process i varje företag kan komma att påverkas, och vi håller högt fokus på detta i alla våra företag. Den lite oroligt lagde får nog hoppas att utvecklingen går mer år det kreativa hållet än åt förstörelsehållet, kanske hellre som när Jimmy Page i Led Zeppelin utvecklade den klassiska musiken genom att spela med fiolstråke på gitarren i låten Dazed and Confused än när kompositören Sergei Rachmaninoff 1913 sågade isär sin flygel under en konsert i New York.

  En viktig del i Creades deltagande i ett företags kreativa process är naturligtvis aktivt ägande via styrelsearbete. Vi ser styrelsen som en kammarorkester, där deltagarna skall kunna hantera olika instrument, det kan vara till exempel ledarskap, strategi, regelverk, IT eller annat som är relevant för just det bolag det handlar om. När instrumenten spelar i samklang kan njutbar musik uppstå. Ibland ser vi exempel på när alla i en styrelse spelar samma instrument, då kan dissonans uppstå. Om alla spelar fiol kan det möjligtvis bli bra, men när alla spelar cymbal blir resultatet inte särskilt angenämt. Att förbereda för en god styrelsekonsert ser vi som en viktig del i vårt arbete, och jag ser mitt jobb som dirigent för denna kammarorkester som ytterst ansvarig för att ljuv musik uppstår.

  Stökiga marknader som idag kan skapa oväntade möjligheter, men jag hoppas jag verkligen att den geopolitiska oro som skakar världen just nu ska bedarra. Att hoppas på att 2024 kommer att svepa fram till tonerna av stillsamma Air av Bach är nog att ha för höga förhoppningar, men kanske vi kan få mer av den övergripande glädjen i Tjajkovskijs Nötknäpparen än sorgen i Mozarts Requiem. Eller som firmans sång- och dansman skulle säga: Vi hoppas på Money Money Money i stället för S.O.S, men det är inte omöjligt att det slutar med ett ”Mamma Mia!”.

 

Sven Hagströmer

Ordförande

[1] För att lyssna på alla verk i texten gå till https://open.spotify.com/playlist/2PpjjaV6XSLDOZEm8whkbY?si=NjYt85PVRBqtwftnsqv1BA&pi=e-OScejbADSWyP

 

Sven Hagströmer