Creades avyttring av aktier i Acne Studios genomförd

Creades meddelade den 23 december 2018 att ett avtal om försäljning av hela innehavet av aktier i Acne Studios Holding ingåtts. Avsikten var att genomföra affären senast sex månader från den 23 december. Transaktionen är nu genomförd per dagens datum.

Den slutliga likviden, inklusive utdelning samt med avdrag för transaktionskostnader, uppgick till SEK 372 mn.

Som en följd av att transaktionen nu är genomförd har Creades inte längre något ägande kvar i Acne Studios.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Stockholm den 10 maj 2019
Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 10 maj 2019, kl 11.00.

Ladda ner denna nyhet som PDF