Creades investerar i Calmark Sweden 2020-12-18

Via kapitalförsäkring har Creades med stöd av teckningsoptioner (serie TO 2 B) respektive deltagande i en riktad emission 7 december förvärvat totalt 1 392 460 aktier i Calmark Sweden AB. När dessa både transaktioner blir registrerade kommer Creades att indirekt via kapitalförsäkring äga totalt 3 304 840 aktier vilket kommer att motsvara 11.95% av kapitalet och 10.34% av rösterna i Calmark.

För ytterligare information, kontakta:

 

John Hedberg, VD, telefon 070 629 2337

Stockholm den 18 december 2020

Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 18 december klockan 12.00.

Ladda ner denna nyhet som PDF