Substansvärde per 2019-01-31

Creades avkastning på substansvärdet uppgår för perioden till 2 %. Six Return Index ökade 8 % under samma period

Creades substansvärde uppgick till 302 kr per aktie per den 31 januari 2019. Substansvärdet den 31 december 2018 uppgick till 297 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 januari 2019 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 februari 2019

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 5 februari 2019, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF