Prospekt avseende listbytet offentliggörs idag

Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad är den 6 december 2013

Creades offentliggjorde den 29 november 2013 att NASDAQ OMX Stockholm har godkänt Creades ansökan om att handeln i bolagets A-aktier på First North ska upphöra och att A-aktierna i stället ska upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad.

Prospektet avseende listbytet offentliggörs idag, den 4 december 2013, och är tillgängligt på Creades webbplats, www.creades.se.

Sista dag för handel i Creades A-aktier på First North är imorgon, torsdagen den 5 december 2013, och första dag för handel på huvudmarknaden är på fredag, den 6 december 2013. Creades-aktien kommer att handlas i segmentet Mid Cap. Kortnamnet kommer oförändrat att vara CRED A och ISIN-koden oförändrad SE0004390516. De röstsvaga B-aktierna i Creades är inte noterade.     

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00

Sven Hagströmer, ordförande, telefon 08 - 412 011 00

Stockholm den 4 december 2013

Creades AB (publ)

Styrelsen

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser. Informationen lämnades för publicering den 4 december 2013 klockan 16.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF