Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

Substansvärdet ökade med 14 procent sedan årsskiftet.

  • Substansvärdet(1) har ökat med 14 %, Six Return Index steg med 5 %
  • Samtliga aktier i Klarna har avyttrats
  • Inlösenförslag, till ett beräknat värde om 308 Mkr, med likvid i form av Avanzaaktier och kontanter har beslutats.

(1)Justerat för inlösen och syntetiskt återköpta aktier

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2014 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 15 april 2014

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 15 april 2014, klockan 08:30.

Ladda ner denna nyhet som PDF