Creades investerar ytterligare i Tink

Creades har i samband med en transaktion i Tink investerat ytterligare 14 Mkr i bolaget. Transaktionen medför en värdeökning av Creades aktiepost om 29 Mkr. Creades post i Tink värderas därmed till 93 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, VD, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 31 augusti 2017
Creades AB (publ)

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017, klockan 08:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF