Substansvärde per 2020-02-29

Creades avkastning på substansvärdet för januari och februari 2020 uppgår till 0 %. OMXSGI minskade -6 % under samma period

Creades substansvärde per den 29 februari 2020 uppgick till 369 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 29 februari 2020 framgår av tabellen i bifogade PDF.

 

Stockholm den 4 mars 2020

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

 

Informationen lämnades för publicering den 4 mars 2020, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF