Creades avyttrar samtliga aktier i Note AB

Creades har idag, utanför börs, ingått avtal om försäljning av 3 169 915 aktier i Note AB. Efter denna transaktion har Creades inte något ägande kvar i Note AB. Före transaktionen uppgick Creades innehav till 11 % av totala antalet aktier och röster i Note AB.

”Vi är mycket nöjda med investeringen i Note som levererat en årlig avkastning (IRR) om drygt 28%, att jämföras med Creades avkastningskrav om 7,5%. Genom försäljningen frigör vi kapital som kommer väl till nytta då vi har flera intressanta nya investeringar under utvärdering” säger John Hedberg, VD för Creades.

Köparna av Creades aktier är en grupp investerare, däribland Notes största ägare Johan Hagberg, som förvärvar cirka 40% av aktieposten.

Transaktionen är inte av sådan art att den omfattas av offentliggörandeskyldighet för Creades enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 23 37

Stockholm den 16 juli 2018

Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 16 juli 2018, kl 11.00

Ladda ner denna nyhet som PDF