Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Ökning av substansvärdet med 12 procent

  • Substansvärdet har ökat med 12 procent på helårsbasis. Six Return Index ökade 10 procent
  • Utdelning med 14,00 kr per aktie föreslås
  • Förvärv av 10 procent i Kitron ASA i november
  • Förvärv av ytterligare 11 procent i NOTE i december
  • John Hedberg tillträdde som ny VD den 1 november

Bokslutskommuniké inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2016 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 24 januari 2017

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017, klockan 08:30 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF