Substansvärde per 2021-01-31

Creades avkastning på substansvärdet för januari 2021 uppgår till -0,9 %. OMXSGI avkastade +2,5 % under samma period

Creades substansvärde uppgick den 31 januari 2021 till 635 kr per aktie. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet till 641 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 januari 2021 framgår av tabellen i bifogade PDF.

 

Stockholm den 3 februari 2021

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 3 februari 2021, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF