Substansvärde per 2012-04-30

Substansvärdet per 30 april uppgick till ca 140 kr per aktie, innebärande en ökning med ca 11 procent sedan årsskiftet.

Per 30 april 2012, uppgick Creades substansvärde per aktie till ca 140 kr per aktie. Detta innebär en ökning med ca 11 procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie. Senast rapporterade substansvärde per 31 mars 2012 uppgick till 141 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 30 april 2012 finns i tabellen i bifogad PDF.

Stockholm den 7 maj 2012

Stefan Charette

Verkställande direktör

Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 – 412 011 00

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 7 maj 2012 klockan 11:00.

Ladda ner denna nyhet som PDF