Creades substansvärde 1 januari – 31 maj 2023

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 maj 2023 uppgår till +3%. OMXSGI avkastade +9 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 maj uppgår till 66 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är +24 %. Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 65 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 maj 2023 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 juni 2023

Ladda ner denna nyhet som PDF