Creades substansvärde 1 januari – 30 april 2023

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari - april 2023 uppgår till +3 %. OMXSGI avkastade +12 % under samma period.

Creades substansvärde per 30 april uppgår till 67 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är +28 %. Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 65 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 30 april 2023 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Ladda ner denna nyhet som PDF