Årsredovisningen 2021 offentliggjord

Creades årsredovisning för 2021 finns nu att läsa på Creades hemsida (http://www.creades.se).

Creades årsredovisning finns att läsa på följande länk:

http://www.creades.se/investerare/finansiella-rapporter-etc/

Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creades.se eller 08-412 011 00.

Årsstämman äger rum torsdagen den 7 april 2022 klockan 16.00 i Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm.

 

För ytterligare information, kontakta: John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

 

Stockholm den 10 mars 2022

Creades AB (publ)

Denna information är sådan information som Creades AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2022, klockan 16.30.

 

Creades AB Årsredovisning 2021 (ESEF)

Ladda ner denna nyhet som PDF