Substansvärde per 2023-04-30

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari - april 2023 uppgår till +3 %. OMXSGI avkastade +12 % under samma period.

Creades substansvärde per 30 april uppgår till 67 kronor per aktie. Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 65 kronor per aktie.

Innehav Antal aktier Marknadsvärde (SEK mn) Kr/Aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 760 000 3 431 25 38
Creaspac 4 830 000 460 3 5
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 2 073 15 23
Onoterade tillgångar
Instabee 640 5 7
StickerApp 411 3 5
Apotea 308 2 3
Inet 287 2 3
Stabelo 186 1 2
Mentimeter 175 1 2
Findity 102 1 1
Chassi Group 59 1
Röhnisch 58 1
Övriga onoterade värdepapper 252 2 3
Övriga tillgångar och skulder netto2 594 4 7
Totalt 9 037 67 100
  1. 1 De tre största innehaven är Exsitec, Seafire och Vimian Group med ett sammantaget värde om SEK 596 mn, motsvarande 29 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  2. 2 Varav SEK 623 mn avser likvida medel. Utöver detta finns vid månadsskiftet 156 mn oinvesterat i kapitalförsäkringen.

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisades den 15 augusti 2023. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.