Substansvärde per 2022-05-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-maj 2022 uppgår till -19,6 %. OMXSGI avkastade -17,8 % under samma period.

Creades substansvärde per 31 maj uppgår till 76 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 23 %. Den 31 december 2021 uppgick substansvärdet till 93 kronor per aktie.

 

 

Innehav Antal aktier Marknadsvärde (SEK mn) Kr/Aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 695 000 3 685 27 36
Creaspac 4 275 000 407 3 4
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 2 098 15 20
Onoterade tillgångar
Instabox 1 000 7 10
Klarna 451 3 4
StickerApp 409 3 4
Inet 387 3 4
Apotea 334 2 3
Amcap 150 1 1
Röhnisch 140 1 1
Övriga onoterade värdepapper 262 2 3
Övriga tillgångar och skulder netto2 1 033 8 10
Totalt 10 357 76 100
  1. 1 De tre största innehaven är Embracer, Exsitec och Humble med ett sammantaget värde om SEK 505 mn, motsvarande 17 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  2. 2 Varav SEK 1 237 mn avser likvida medel. På årsstämman beslutades om utdelning med SEK 190 mn att utbetalas i fyra trancher. Den ännu ej utbetalda delen har återlagts i substansvärdet med SEK 143 mn.

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2022 kommer att redovisas den 15 augusti 2022. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.