Substansvärde per 2024-06-30

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari - juni 2024 uppgår till +8 %. OMXSGI avkastade +11 % under samma period.

Creades substansvärde per 30 juni uppgår till 73 kronor per aktie. Den 31 december 2023 uppgick substansvärdet till 68 kronor per aktie.

Innehav Antal aktier Marknadsvärde (SEK mn) Kr/Aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 862 000 4 084 30 41
Creaspac 5 278 735 531 4 5
Seafire 8 118 751 49 1
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 2 361 17 24
Onoterade tillgångar
StickerApp 742 5 8
Instabee 464 3 5
Apotea 272 2 3
Inet 260 2 3
Mentimeter 247 2 3
Klarna 142 1 1
Stabelo 118 1 1
Findity 102 1 1
Röhnisch 53 1
Kreditz 45
Övriga onoterade värdepapper 170 1 2
Övriga tillgångar och skulder netto2 212 2 2
Totalt 9 853 73 100
  1. 1 De tre största innehaven är Exsitec, Sdiptech och Vimian Group med ett sammantaget värde om SEK 768 mn, motsvarande 33 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  2. 2 Likvida medel om SEK 246 mn. Beslutad men ännu inte utbetald utdelning om SEK 163 mn ingår i substansvärdet. Utöver likvida medel finns oinvesterade medel i kapitalförsäkringen om SEK 67 mn.

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisas den 15 augusti 2024. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.