Förvärv av aktier i Proact

Creades har via kapitalförsäkring investerat i 173 334 aktier i Proact IT Group AB. Creades totala investering i Proact via kapitalförsäkring är därefter 623 334 aktier motsvarande 6,7 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Per Frankling, VD, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 24 april 2015

Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 24 april 2015, kl 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF