Creades informerar om ägande i Seafire AB (publ) i samband med Seafires listbyte till Nasdaq Stockholm

Seafire genomförde 11 maj 2023 ett listbyte från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholms huvudlista. I samband med byte till en reglerad marknadsplats, där flaggningsregler gäller, informerar Creades härmed om sitt innehav i linje med Creades informationspolicy.

Creades äger via kapitalförsäkring, 7 922 680 aktier i Seafire, motsvarande 18,49 procent av kapitalet och rösterna per 11 maj 2023. Detta är samma antal aktier som angavs i Seafires prospekt i samband med listbytet. Creades har som princip att på frivillig basis pressmeddela om Creades, sammantaget genom direkt och indirekt ägande i kapitalförsäkring, passerar någon av de flaggningsgränser som gäller vid direkt innehav och som regleras i lagen om Handel med finansiella instrument.

Seafire är en företagsgrupp med affärssegmenten Industrial components och Products som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Seafire är en koncern med 14 bolag och omsättning på över 1 miljard kronor proforma.

Ladda ner denna nyhet som PDF