Creades ingår optionsavtal med Avanzas VD Johan Prom

Avanza Holding AB’s (”Avanzas”) incitamentsprogram för anställda som stängdes i september 2016 övertecknades. Avanzas VD Johan Prom, som ännu ej var anställd vid den tidpunkten, hade inte möjlighet att delta. Creades har därför idag ingått ett optionsavtal med Johan Prom, som ska löpa fram till det är möjligt att delta i Avanzas nästa officiella incitamentsprogram för anställda, vilket beräknas ske i augusti 2017. Avtalet har ingåtts på marknadsmässiga villkor och innebär att Creades ställer ut 5 000 köpoptioner i aktier i Avanza Bank Holding AB. Varje option ger rättighet att köpa en Avanzaaktie till ett lösenpris om 349,29 kronor per aktie under perioden 17 - 31 augusti 2017. Priset på optionen är fastställt enligt Black & Scholesmodellen och är i linje med Avanzas officiella program, men med kortare löptid.

Avanzas näst största ägare Biovestor, som också är störste ägare i Creades, har ingått ett motsvarande optionsavtal med Johan Prom.

Samanlagt har Johan Prom idag köpt 10 000 köpoptioner i Avanza från Creades och Biovestor.


För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 8 november 2016
Creades AB (publ)


Informationen lämnades för publicering den 8 november 2016, kl  17.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF