Personalen i Creades förvärvar aktier

I enlighet med Creades incitamentsprogram skall personal i Creades som erhållit utbetalning i linje med detta program förvärva aktier i Creades för merparten av detta belopp (efter skatt). VD och övrig berörd personal förvärvade igår sammantaget 98 475 aktier. Av dessa förvärvade Creades VD Stefan Charette 67 000 aktier. Biovestor, Creades största ägare som kontrolleras av Sven Hagströmer med familj avyttrade i samband med detta 78 475 aktier. I och med denna affär har samtlig berörd personal nu förvärvat minst det antal aktier som stipuleras av incitamentsprogramet.

Merparten av dessa förvärv genomfördes via kapitalförsäkring, vilket inte omfattas av Finansinspektionens insynsregler.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 8 maj 2014

Creades AB (publ)

Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 8 maj 2014, kl 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF