Creades investerar i Tink

Creades AB (publ) (“Creades”) investerar i Tink AB (”Tink”). Genom investeringen blir Creades bolagets fjärde största ägare efter grundarna Daniel Kjellén och Fredrik Hedberg samt den danska riskkapitalfonden Sunstone Technology. Samtidigt med Creades investerar också SEB och ABN AMRO Digital Impact Fund i bolaget. Totalt tillförs Tink 85 Mkr.

Creades största ägare, Biovestor AB (Sven Hagströmer med familj), äger idag 1,9% av aktierna i Tink. I samband med Creades investering i Tink förvärvar Creades även Biovestors aktier i Tink för 2 Mkr. Priset har bestämts till ett belopp som motsvarar Biovestors anskaffningspris, vilket innebär en rabatt på drygt 60% jämfört med priset i Creades egen och övriga investerares investeringar. Creades investering, samt förvärvet av Biovestors aktier, uppgår till totalt 34 Mkr. Creades kommer att äga drygt 10% av Tink. Investeringen och förvärvet från Biovestor är villkorade av att Creades erhåller sedvanligt ägarprövningsgodkännande från Finansinspektionen.

Tink har sedan lanseringen för två och ett halvt år sedan etablerat sig som Sveriges största fristående ekonomiapp med över 350.000 användare. Tjänsten ger användaren möjlighet att få överblick över samtliga konton och kort i en enda app, vilket ger en god helhetssyn över användarens ekonomi. Inom kort kommer Tink att lansera nästa version av tjänsten, vilket kommer ge användaren möjlighet att oavsett bank göra alla vanliga bankärenden, exempelvis genomföra betalningar, direkt i Tink-appen.       

Creades VD Per Frankling säger i en kommentar: ”Creades har en lång erfarenhet av att investera i finansiella teknologiföretag, och investeringarna i Avanza och Klarna har medfört mycket god avkastning. Tink har byggt upp en god position och vi ser stor utvecklingspotential i bolaget, både inom ramen för nuvarande verksamhet och inom nya tjänster. Creades har för avsikt att ta en aktiv del i bolagets utveckling.”

”Sven Hagströmer investerade för ca två år sedan genom Biovestor i Tink. På grund av bolagets dåvarande storlek var det omöjligt för Creades att delta vid den tidpunkten. Bolaget har sedan dess växt och är nu en intressant investering för Creades, och det är glädjande att vi nu kan bygga vidare på Biovestors investering.”, avslutar Per Frankling.

Creades styrelseordförande Sven Hagströmer har varken deltagit i beredningen av eller beslutet avseende denna investering.

För ytterligare information, kontakta:

Per Frankling, VD, telefon 08 412 011 00

Stockholm den 19 maj 2016

Creades AB (publ)

Informationen lämnades för publicering den 19 maj 2016, kl 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF