Delårsrapport Creades AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

  • Avkastning på substansvärdet för hela perioden uppgick till +2 (-33) procent. OMXSGI avkastade under samma period +11 (-28) procent
  • För kvartalet uppgick avkastningen på substansvärdet till -3 (-19) procent. OMXSGI avkastade för kvartalet +2 (-16) procent
  • Resultat i kronor per aktie uppgick till +1,44 (-31,15) för hela perioden och för kvartalet till -2,20 (-15,19)
  • I maj ingick Creades avtal om att förvärva upp till 12 procent av SaaS-bolaget Kreditz för upp till SEK 54 mn
  • I maj lämnades ett långfristigt konvertibelt lån om SEK 150 mn till Instabee

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2023 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 14 juli 2023

Ladda ner denna nyhet som PDF