Substansvärde per 2018-05-31

Koncernens avkastning på substansvärdet för perioden uppgår till 13 %, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 4 % under samma period

Creades substansvärde uppgick till 295 kr per aktie per den 31 maj 2018. Substansvärdet den 31 december 2017 uppgick till 272 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 maj 2018 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 5 juni 2018

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 5 juni 2018 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF