Substansvärde per 2021-07-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-juli 2021 uppgår till +26,4 %. OMXSGI avkastade +31,3 % under samma period.

Creades substansvärde per aktie uppgår till 80 kronor. Premien i förhållande till börskursen är 42%. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet, justerat för split, till 64 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 juli 2021 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 16 augusti 2021

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 16 augusti 2021, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF